Primal Rebirth Therapie - Puur na Tuur

Primal Rebirth Therapie

Wat is Primal Rebirth Therapie?

Primal Rebirth Therapie (PRT) is een holistische groeitherapie. Het is een lichaamsgerichte therapie waarbij het werken met het innerlijke kind centraal staat. De meeste problemen die we als volwassene tegenkomen hebben hun oorsprong in onze kinderjaren. In deze periode worden overtuigingen geboren over de persoon die je nu bent. Deze periode was voor niemand optimaal en resulteert veelal in hardnekkige – vaak onbewuste – negatieve overtuigingen en gedragspatronen, die je leven blijven beïnvloeden.

Vooral als er aan je behoefte aan warmte, veiligheid, liefde en ruimte om jezelf te zijn, niet voldoende werd voldaan, kunnen (negatieve) overtuigingen ontstaan, zoals: “ik ben niet goed genoeg, er is geen plaats voor mij, ik ben het niet waard, …”. Ook ontwikkel je in deze periode strategieën en gedragspatronen om toch te krijgen wat je nodig hebt of om het beeld wat je hebt van jezelf, de ander en de wereld te bevestigen.

Deze overtuigingen, gedragspatronen en strategieën, kunnen je in het hier en nu, als volwassene ervan weerhouden je leven op een voor jou prettige manier ten volle te leven.

Hoe werkt Primal Rebirth Therapie?

Met PRT ga je terug in de tijd en zoek je die situaties op die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van je overtuigingen, vanuit de kracht van wie je nu bent en met de wijsheid van wie je in oorsprong bent. Door vanuit deze krachtbronnen situaties opnieuw te beleven en te doorleven, kun je vastgezette emoties en oude denk- en gedragspatronen leren loslaten, en openen zich in het heden nieuwe mogelijkheden.

Om in contact te komen met herinneringen die gekoppeld zijn aan angst, verdriet en boosheid, maar ook aan vreugde en plezier, maakt PRT gebruik van diverse technieken.

Puur na Tuur draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders