Puur na Tuur respecteert jouw privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Puur na Tuur respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Puur na Tuur en worden bijgehouden op het adres van Puur na Tuur, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour. Aangezien de gegevens door jezelf worden meegedeeld, draagt Puur na Tuur geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Puur na Tuur terzake elke aansprakelijkheid af.

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe richt je een schriftelijk verzoek met bewijs van jouw identiteit aan Puur na Tuur, Tuur Van Hove, Rue de Linsmeau 8, 4287 Racour.

De gebruikersgegevens worden aangewend om jou de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren. Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen, worden wat betreft privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur.

Cookies – Google Analytics – reCAPTCHA

Gelieve de cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie.

Beveiliging van toegang

Puur na Tuur besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Puur na Tuur. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.

Cookieverklaring Puur na Tuur

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Welke cookies gebruikt Puur na Tuur en waarom?

Puur na Tuur maakt zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden.

Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van deze website te verbeteren.

Puur na Tuur verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website www.puur-na-tuur.be registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. Je kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vind je hoe je dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers www.puur-na-tuur.be gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website van Puur na Tuur (met inbegrip van jouw IP-adres, tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je hanteert, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Puur na Tuur. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van www.puur-na-tuur.be geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien je niet wilt dat er gegevens over jouw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics.

reCAPTCHA

Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op jouw computer kan je echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Als je deze cookies verwijdert of weigert, kun je misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Puur na Tuur gebruik maken.

Puur na Tuur draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders